Andelslandbruk

Andelslandbruk

Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du kan komme å være gårdbruker, uten å være det. Forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, vanligvis for ett år av gangen, og deler risikoen for årsvariasjoner i avlingene.

Nordby gard er en del av Hadeland Andelslandbruk og tilbyr andeler av svin- og kalvekjøtt.

Klikk her for å lese mer om Hadeland Andelslandbruk.