Om oss

Om oss

Nordby ligger 2,5 km nord for Jevnaker sentrum – på vestsiden av Randsfjorden, og drives av Mari Bjertnæs og Bjørge Endrerud sammen med barna Andreas, Sigrid og Thorstein. Hele familien bor og arbeider på garden.
Garden har ammeku, utegris, gras- og kornproduksjon og skog. I tillegg driver vi gardsbarnehage med 35 barn og 10 årsverk.
Per februar 2016 har vi 29 ammekuer i løsdriftfjøs med halmtalle. Det er en krysningsbesetning hovedsakelig av Aberdeen Angus, men også med Hereford og Limousin.