Slik får du kontakt med oss

Nordby Gard / Gardsbarnehage ligger like ved fylkesvei 245, og har gode parkeringsmuligheter.

Styrer:
Eier, Mari:
Koia:
Havnehagan:
Stabburet:
E-post styrer:
E-post eier:

Besøksadresse:

90 11 42 19
91 70 12 06
46 95 12 58
41 54 92 54
46 80 57 97
anna@nordbygardogbarn.no
mari@nordbygardogbarn.no

Bakkavegen 30 – 3520 Jevnaker