Pedagogisk innhold

Tilvenning

Det er store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn venner seg til sine nye omgivelser, og der hvor enkelte barn finner seg raskt til rette vil andre barn bruke noe lengre tid. Ofte dukker det opp en del spørsmål underveis.
Hvor lenge skal barnet være i barnehagen? Hvor lenge skal de foresatte være til stede? Hvor mange dager er nødvendig?
Vi anbefaler at foresatte setter av god tid til tilvenning. Det er lurt å ha fri fra jobb/ha korte dager i minimum 1 uke for å ha en fleksibel og trygg tilvenning. Den første dagen i barnehagen varer ca 2 timer og barnet kommer sammen med dere. Det er viktig at dere er tilstede sammen med barnet den første dagen og får god tid til å stille spørsmål og bli kjent med tilvenningspersonen. Tilvenningspersonen er den personen som barnet deres møter først i barnehagen, og som dere foresatte forholder dere til i starten.

Tilknytningspersonens oppgaver er bl.a. å informere foreldre om hvordan tilvenningsperioden skal foregå, barnehagens dagsrytme og andre praktiske forhold, introdusere barnet for andre barn og være tilgjengelig for barnet og foreldrene. Tilknytningspersonen vil som regel avtale tid for en samtale med foreldrene. Denne samtalen vil normalt foregå i løpet av de første dagene i barnehagen.
Dag nr 2 kommer dere til barnehagen sammen med barnet deres. Det er opp til barnet deres hvor lenge dere blir i barnehagen før dere drar. Noen ønsker å være med barnet sitt hele oppholdet den andre dagen. Snakk med tilvenningspersonen om hvor lenge du skal være før du går. Det er veldig viktig at du sier ordentlig «hadet» når du går slik at barnet oppfatter situasjonen og får mulighet til å ta farvel. Kosedyr eller andre overgangsobjekter kan gi ekstra trygghet ved avskjed i tilvenningsperioden.

Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene går. Dette trenger ikke være et tegn på en traumatisk opplevelse for barnet, men du og tilknytningspersonen må i fellesskap avgjøre om barnet er klart for å være der alene. Det er viktig å huske på at dette kanskje er første gangen barnet skal være alene med mennesker det ikke kjenner så veldig godt enda – og det å bli kjent kan ta litt tid. Hvis du blir urolig når barnet ditt gråter og lurer på hvordan det går når du ikke er der, ring oss etter en liten stund. Denne dagen ønsker vi at barnet skal være med å spise formiddagsmat og sove i barnehagen. Vi ringer når barnet deres våkner.
Resten av uka med tilvenning ønsker vi at barnet har korte dager slik at ikke opplevelsen av å begynne i barnehagen blir negativ. Dette kan dere avtale med tilvenningsperson.

Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene går. Dette trenger ikke være et tegn på en traumatisk opplevelse for barnet, men du og tilknytningspersonen må i fellesskap avgjøre om barnet er klart for å være der alene. Det er viktig å huske på at dette kanskje er første gangen barnet skal være alene med mennesker det ikke kjenner så veldig godt enda – og det å bli kjent kan ta litt tid. Hvis du blir urolig når barnet ditt gråter og lurer på hvordan det går når du ikke er der, ring oss etter en liten stund. Denne dagen ønsker vi at barnet skal være med å spise formiddagsmat og sove i barnehagen. Vi ringer når barnet deres våkner.
Resten av uka med tilvenning ønsker vi at barnet har korte dager slik at ikke opplevelsen av å begynne i barnehagen blir negativ. Dette kan dere avtale med tilvenningsperson.

Oppstartsamtale

Like før dere begynner i barnehagen inviterer vi dere til en oppstartsamtale med eier/styrer og kontaktperson. Her er fokuset på barnet deres og hvilke forventninger dere har til tilvenningstiden og barnehagen. Vi snakker om hva barnet deres liker å leke med, rutiner, helsesituasjon og om det er noe spesielt vi bør vite om. Her får dere utfyllende info om barnehagen, tilvenningen og våre samarbeidspartnere.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere

Hjemmebesøk

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.