Kælva

Om Kælva

Kælva er en gruppe i Nordby Gardsbarnehage som består av 10 barn i alderen 2 – 4 år og 3 voksne fordelt på to stillinger som barnehagemedarbeider og pedagogisk leder.

På Kælva legger vi vekt på samspill mellom barna og mellom barn/ voksen. Det å være ute i lek både på uteområdet vårt, i skogen og ved vannet er viktig for oss. Her i Gardsbarnehagen er vi så heldige å få stelle med smådyr som kaniner, høner, griser og sau. Dette er med på å gi barna viktige erfaringer og bygger det empatiske mennesket.

På Nordby er det også mange kuer som vi følger gjennom året med kalving, at de slippes på beite på våren, sende de på Tverrsjøen ved St.Hans tider og få de hjem igjen i midten av september. Vi får også se på slakting av sau og gris, tradisjonene på garden følges gjennom hele året.