Forskerne

Om Forskerne

I år er vi en gjeng på 2 jenter og 3 gutter på 5 år, som sammen med pedagogisk leder, skal finne på utrolig mye gøy, le masse og utforske verden rundt oss dette siste året i barnehagen.
Sammen skal vi gjøre hverandre trygge, få god selvfølelse, oppleve god mestringsfølelse og utvikle leken i lag.
Med naturen som arena for lek, læring og danning har vi et perfekt utgangspunkt her på Nordby. Forskerne skal få stimulere sin sansemotorikk både i skogen, ved vannet, på gården og nærmiljøet vårt ellers på Jevnaker.

Vi vil følge førskoleboka og aktivitetheftet Trampoline, som er basert på å være lek- og lystbetont, samtidig som det inspirerer barna til læring om seg selv og en forberedelse på hva som venter dem på skolen. Denne gjengen er godt i gang med boka, og de storkoser seg med å jobbe i den!

Alle barna skal få kjennskap til skolen sin, både inne og ute, oppleve lekeområdet rundt og SFO. Vi skal ta både skolebuss og gå skoleveien.

Vi skal ta oss god tid…. undre oss sammen overalt mellom himmel og jord… lese gode bøker… spille spill…. fantasere….få gode minner for livet!
Det er ingen grenser for hva vi kan gjøre, så dette blir et spennende år!

Les mer detaljert i årsplanen.